Talaş Briketleme Presi


Talaş briketleme presleri ile çelik, döküm, bakır, aluminyum ve pirinç talaşlarının briketlenmesi için kullanılmaktadır.Silindirik talaş briketleri 60,80,100,120,140 mm çapta ve 50 ile 200 mm arasında olabilmektedir.

Briket yoğunluğumuz müşteri ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde makinalarımızı dizayn etmekteyiz. Böylelikle briketler stoklama, taşıma ve yükleme esnasında kolay kolay ufalanmaz, dağılmaz. Briketler ergitme başlamadan açılacak, dağılacak olursa ocağın tüm hacmini kaplayıp sıkıştırabilir. Talaşın briketlenmesi metalin oksidasyonunu da önler. Açık talaşta oksidasyon stoklama sırasında ve ayrıca indüksiyon fırınına şarj esnasında olur. Demir oksit, ergitmede kaybedilmiş malzemedir ve cürufla dışarı atılır.  
 
Komple bir talaş briketleme tesisinde, briket presinin öncesinde gerekli olursa talaş kırıcı ve/veya yağ ayırma için santrifuj kullanılabilir. Bu şekilde komple bir tesiste talaşa brikete çevrilerek değer katılırken, yağlar da ayrıştırılıp, filtrelenerek fabrikada tekrar kullanılır. Talaşı stoklamak veya tankta bekletmek içindeki yağ miktarını % 8’e, briketlemek %3’e santrifuj ve briketleme % 1’e düşürmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER     
 
BRİKETLENEN MALZEMELER : Alüminyum, pirinç, döküm, bakır ve çelik talaşı
 
 KAPASİTE  :  Alüminyum vb……..100kg/saat-1 ton /saat
      Çelik vb……………300kg/saat-4 ton/saat
 BRİKET YOĞUNLUĞU  :  Alüminyum vb …..2,0-2,6 kg/dm3
     Çelik vb………….4,5-6,0 kg/dm3
 MALZEME ÜSTÜNDEKİ MAX PRES GÜCÜ  :  Alüminyum vb……377 ton


Çelik vb…………700 ton 
Talas_Briketleme_Presi.jpg
Talas_Briketleme_Presi 2.jpg
Talas_Briketleme_Presi 3.jpg
Talas_Briketleme_Presi 4.jpg
Talas_Briketleme_Presi 5.jpg
 

Talaş Briketleme Presi - GOKMASAN
Talaş briketleme / sıkıştırma presi / makinası ile çelik, döküm, bakır, aluminyum ve pirinç talaşlarının briketlenmesi için kullanılmaktadır.
briket-briketleme-talas-pres-makina