İstanbulda bir pirinç malzeme üretim tesisine kurulan sistemimiz, yıkama, santrifüj ve kurutma aşamalarını kapsamaktadır.

İstanbulda bir pirinç malzeme üretim tesisine kurulan sistemimiz, yıkama, santrifüj ve kurutma aşamalarını kapsamaktadır. Pirinç talaşı üzerindeki çeşitli oranlardaki yağ miktarları bu prosesten geçirilerek düşük yağ ve nem muhteva edecek bir şekilde ergitme fırınlarına beslenebilmektedir.
 
pirinc_talasi.jpg